Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9976-2 75184/2021 14.06.2021 U Averøy kommune - fv 6088 - gbnr 52/24 - merknad til nabovarsel Reidar Nikolai Brandstad Lisa Enstad Bestill
2021/9976-1 74447/2021 07.06.2021 I Averøy kommune - nabovarsel - riving av gammelt bedehus og tilhørende uthus - gbnr 52/24 - Sveggesundveien Reidar Nikolai Brandstad Lisa Enstad Bestill
2020/9976-2 63139/2020 17.06.2020 U Stranda kommune - detaljregulering- mindre reguleringsendring Kjølåsgjerdet, gbnr 21/108 - fråsegn Stranda kommune Synnøve Valle Bestill

← postjournal