Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9965-11 75220/2021 14.06.2021 X Kontroll av avkjørsel - Gjemnes kommune - gbnr 75/2 - Sørlandsvegen 1968 Ida Sigerseth Bestill 2 vedlegg
2020/9965-10 14220/2021 08.02.2021 I Melding om opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel Steinar Haltvik Ida Sigerseth Bestill
2020/9965-6 100806/2020 17.07.2020 U Gjemnes kommune - frådeling av tomt - gbnr 75/2 - Steinar Haltvik - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Gjemnes kommune Johnny Loen Bestill
2020/9965-2 63341/2020 02.06.2020 U Gjemnes kommune - fv. 666 - gbnr 75/2 - merknad til nabovarsel - Sørlandsvegen 1968 - fradeling Steinar Haltvik Ida Sigerseth Bestill

← postjournal