Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9928-2 74983/2021 11.06.2021 I Kopi: Ålesund kommune - frådeling av grunneigedom gbnr 803/80 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Anders Smith-Øvland Bestill
2021/9928-3 74291/2021 29.06.2021 U Ålesund kommune - frådeling av grunneigedom gbnr 803/80 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2021/9928-1 73962/2021 07.06.2021 I Ålesund kommune - frådeling av grunneigedom gbnr 803/80 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ålesund kommune Anders Smith-Øvland Bestill 7 vedlegg

← postjournal