Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9774-3 74894/2021 11.06.2021 I Molde kommune - Skilting - fartsgrense - fv 668 - Rakvåg på Otrøya Pål Kroken Erna Varhaugvik Bestill
2021/9774-2 72950/2021 14.06.2021 U Molde kommune - fv 668 - Rakvåg på Otrøya - fartsgrense Pål Kroken Erna Varhaugvik Bestill
2021/9774-1 72513/2021 07.06.2021 I Molde kommune - fartsavgrensing - fv 668 - Rakvåg på Otrøya Pål Kroken Erna Varhaugvik Bestill
2018/9774-3 122538/2020 21.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest for "Sunndalshallen", anleggsnummer 65868 SUNNDAL KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal