Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9739-3 75033/2021 13.06.2021 U Begrunnelse for vedtak om å nekte innsyn ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off
2021/9739-2 72212/2021 05.06.2021 I Begrunnelse for vedtak ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off
2021/9739-1 72211/2021 31.05.2021 U Innsynsforespørsel ***** Heidi-Iren Wedlog Olsen Paragraph Unntatt off
2018/9739-6 58333/2021 28.04.2021 I Anmodning om sluttutbetaling av spelemidlar - Maskingarasje/lagerbygg i Vestnes idrettspark - anl.nr. 73379 Vestnes kommune Therese Thue Hvattum Bestill 4 vedlegg
2018/9739-5 151381/2020 30.11.2020 U Anlegg nr. 73379 Vvil - Joar Kirkeslett Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/9739-2 123277/2020 22.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest for "Maskingarasje - lagerbygg" i Vestnes idrettspark, anleggsnummer 73379 VESTNES-VARFJELL IDRETTSLAG Hans Roger Tømmervold Bestill
2019/9739-2 116632/2019 23.09.2019 U Averøy kommune gbnr 52/1000 - oppføring av garasje i BEN-område Sveggesundet Averøy kommune Helge Aarset Bestill

← postjournal