Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9736-5 84301/2021 01.07.2021 I Aure kommune - vedtak - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 4 vedlegg
2021/9736-4 83280/2021 30.06.2021 U Aure kommune - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/9736-3 80014/2021 23.06.2021 I Kopi: Aure kommune - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2021/9736-2 74722/2021 14.06.2021 I Kopi: Aure kommune - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/9736-1 71597/2021 03.06.2021 I Aure kommune - etablering av vann-/avløpsanlegg til fritidsbolig - gbnr 5/14 - Kobbskjeret på Rottøya - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg
2018/9736-2 123341/2020 22.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest for "Vestnes idrettspark - 11'er kunstgrasbane", anleggsnummer 37961 VESTNES KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal