Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9727-2 75175/2021 14.06.2021 U Surnadal kommune - fv 670 - gbnr 38/1 - merknad til nabovarsel Surnadal kommune Lisa Enstad Bestill
2021/9727-1 72022/2021 04.06.2021 I Surnadal kommune - nabovarsel - bygging av tursti - gbnr 38/1 - Østbødalsvegen 53 Surnadal kommune Lisa Enstad Bestill 8 vedlegg
2020/9727-2 63758/2020 03.06.2020 U Kristiansund kommune - fv. 6246 - gbnr 10/1071 - merknad til nabovarsel - nytt anlegg/konstruksjon - Omagata-Algeaveien-Forstervolds gate Kristiansund kommune Ida Sigerseth Bestill

← postjournal