Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9699-7 137175/2021 11.10.2021 I Purring på sak 36799 - seilingslys Averøy - anleggsnr 1018068-998 - målernr UM0366 NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-6 137171/2021 11.10.2021 I Utbedring godkjent på sak 37089 - seilingslys Averøy - anleggsnr 1018068-998 - målernr UM0366 NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-5 135011/2021 04.10.2021 I Utbedring godkjent på sak 37074 - seilingslys Averøy - anleggsnr 1018068-998 - målernr UM0366 NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-4 135005/2021 04.10.2021 I Utbedring godkjent på sak 37082 - seilingslys Averøy - anleggsnr 1018068-998 - målernr UM0366 NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-3 71776/2021 04.06.2021 I Mottaker av original: Sak: 37074 - Vedtak og tilsynsrapport NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-2 71773/2021 04.06.2021 I Mottaker av original: Sak: 37089 - Vedtak og tilsynsrapport NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg
2021/9699-1 71771/2021 04.06.2021 I Mottaker av original: Sak: 37082 - Vedtak og tilsynsrapport NEAS AS Anders Erik Gustav Ørnhammar Bestill 1 vedlegg

← postjournal