Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9686-3 77889/2021 18.06.2021 I Kristiansund kommune - sefrak - rivning av brygge i Strandgata 60 gbnr 9/62 - dispensasjon frå reguleringsplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/9686-4 76184/2021 16.06.2021 U Kristiansund kommune - sefrak - rivning av brygge i Strandgata 60 gbnr 9/62 Kristiansund kommune v/Henning Lystrup Christ Allan Sylthe Bestill
2021/9686-2 75225/2021 14.06.2021 I Kristiansund kommune - sefrak - rivning av brygge i Strandgata 60 gbnr 9/62 Kristiansund Fiskeindustri AS Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/9686-1 71275/2021 03.06.2021 I Kristiansund kommune - sefrak - rivning av brygge i Strandgata 60 gbnr 9/62 Kristiansund kommune Christ Allan Sylthe Bestill 6 vedlegg
2019/9686-19 66704/2021 20.05.2021 I Audit Announcement Hofseth Aqua - lokalitet 37797 Skjortneset Bureau Veritas Certification Denmark AS Rebekka Varne Bestill
2019/9686-18 52812/2021 20.04.2021 U Hofseth Aqua AS org. nr. 828764292 - Løyve til auka biomasse på akvakulturlokalitet 37797 Skjortneset II i Fjord kommune Fjord kommune m.fl. Rebekka Varne Bestill 7 vedlegg
2019/9686-17 44216/2021 19.03.2021 U Orientering om at saksbehandlinga om auke av biomasse på akvakulturlokalitet 37797 Skjortneset satt i verk Fjord kommune m.fl. Rebekka Varne Bestill
2018/9686-14 101416/2020 11.07.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2019/9686-8 20488/2020 02.03.2020 U Hofseth Aqua AS org.nr. 828 764 292 - søknad om auke av biomasse på akvakulturlokalitet 37797 Skjortneset II i Stordal kommune Fjord kommune Rebekka Varne Bestill 25 vedlegg

← postjournal