Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9676-36 95444/2021 06.07.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0505 - Anmodning om delutbetaling SIRI SKJERVE Elin Lorentzen Bestill 2 vedlegg
2021/9676-35 84517/2021 02.07.2021 U 2021-0620 - Avslag - Internasjonalisering av kreative- & opplevelsesbaserte næringer med bærekraftsmålene operasjonalist ELLAS AS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-34 84516/2021 02.07.2021 U 2021-0614 - Tildeling - Nettverkssamarbeid, utvikling av forelesningsserie og kompetanseheving marknadsføring FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-33 84514/2021 02.07.2021 U 2021-0588 - Tildeling - Forprosjekt nasjonal ARENA-klynge Kristiansund VINDEL AS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-32 84512/2021 02.07.2021 U 2021-0571 - Tildeling - Nettbutikken Noreg GO WITH THE FLØ AS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-31 84510/2021 02.07.2021 U 2021-0554 - Avslag - Utvikling av kulturplattformen LIMBO KULTURMEGLEREN AS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-30 84507/2021 02.07.2021 U 2021-0538 - Avslag - Samarbeidsprosjekt for produksjon av filmpilot for markedsføring av regional gastronomi EEK PRODUCTIONS AS Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-29 84505/2021 02.07.2021 U 2021-0519 - Tildeling - Støtte Kristiansund Kunsthall KRISTIANSUND KUNSTHALL Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-28 84503/2021 02.07.2021 U 2021-0505 - Tildeling - Kompetansesenter for hud og skinn som kunstnerisk materiale SIRI SKJERVE Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-27 84500/2021 02.07.2021 U 2021-0437 - Avslag - Operaen i Kristiansund og Stangvikfestivalens SOMMERAKADEMI STANGVIKFESTIVALEN Elin Lorentzen Bestill
2021/9676-26 84419/2021 02.07.2021 U 2021-0655 - Avslag - Spire - Oppstart av initiativ for ung kultur T2 SCENE AS Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-25 84415/2021 02.07.2021 U 2021-0652 - Avslag - Samarbeid mellom fire aktører innen dans på sunnmøre ønsker å få dans ut i distriktet SUNNMØRE DANSEKLUBB Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-24 84412/2021 02.07.2021 U 2021-0642 - Tildeling - Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-23 84407/2021 02.07.2021 U 2021-0627 - Tildeling - Festspela i Geiranger FESTSPELA I GEIRANGER Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-22 84403/2021 02.07.2021 U 2021-0624 - Avslag - Videreformidling av kulturbegivenheter PETTERSEN MEDIEPRODUKSJON Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-21 84392/2021 02.07.2021 U 2021-0451 - Avslag - Søknad om støymålingsutstyr BRAATTHALLEN AS Mona Kristine Fluge Bestill
2021/9676-20 79056/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0519 - Støtte Kristiansund Kunsthall KRISTIANSUND KUNSTHALL Elin Lorentzen Bestill 4 vedlegg
2021/9676-19 77884/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0620 - Internasjonalisering av kreative- & opplevelsesbaserte næringer med bærekraftsmålene operasjonalist ELLAS AS Elin Lorentzen Bestill 3 vedlegg
2021/9676-18 77858/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0655 - Spire - Oppstart av initiativ for ung kultur T2 SCENE AS Mona Kristine Fluge Bestill 2 vedlegg
2021/9676-17 77840/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0652 - Samarbeid mellom fire aktører innen dans på sunnmøre ønsker å få dans ut i distriktet SUNNMØRE DANSEKLUBB Mona Kristine Fluge Bestill 3 vedlegg
2021/9676-16 77805/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0588 - Rennefart 2024 - Forprosjekt nasjonal ARENA-klynge Kristiansund VINDEL AS Elin Lorentzen Bestill 6 vedlegg
2021/9676-15 77693/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0519 - Støtte Kristiansund Kunsthall KRISTIANSUND KUNSTHALL Elin Lorentzen Bestill 4 vedlegg
2021/9676-14 77458/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0554 - Utvikling av kulturplattformen LIMBO KULTURMEGLEREN AS Elin Lorentzen Bestill 5 vedlegg
2021/9676-13 77336/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0642 - Søknad Smart fjord KULTUR - nyskaping og bransjeutvikling kulturelle og kreative næringar STIFTINGA GEIRANGERFJORDEN VERDSARV Mona Kristine Fluge Bestill 5 vedlegg
2021/9676-12 77326/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0571 - Nettbutikken Noreg GO WITH THE FLØ AS Elin Lorentzen Bestill 4 vedlegg
2021/9676-11 77302/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0451 - Søknad om støymålingsutstyr BRAATTHALLEN AS Elin Lorentzen Bestill 3 vedlegg
2021/9676-10 77300/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0505 - Forprosjekt: Kompetansesenter for hud og skinn som kunstnerisk materiale SIRI SKJERVE Elin Lorentzen Bestill 3 vedlegg
2021/9676-9 77273/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0614 - Nettverkssamarbeid, utvikling av forelesningsserie og kompetanseheving marknadsføring FORENINGEN LONGVA KUNSTNERRESIDENS Elin Lorentzen Bestill 6 vedlegg
2021/9676-8 77265/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0627 - Kompetansearena - kulturelle og kreative næringer/reiseliv FESTSPELA I GEIRANGER Mona Kristine Fluge Bestill 2 vedlegg
2021/9676-7 77254/2021 17.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0624 - Videreformidling av kulturbegivenheter PETTERSEN MEDIEPRODUKSJON Mona Kristine Fluge Bestill 2 vedlegg
2021/9676-5 76856/2021 16.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0571 - Nettbutikken Noreg GO WITH THE FLØ AS Elin Lorentzen Bestill 4 vedlegg
2021/9676-4 76855/2021 16.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0538 - Samarbeidsprosjekt for produksjon av filmpilot for markedsføring av regional gastronomi EEK PRODUCTIONS AS Elin Lorentzen Bestill 3 vedlegg
2021/9676-3 76658/2021 16.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0451 - søknad om støymålingsutstyr BRAATTHALLEN AS Mona Kristine Fluge Bestill 3 vedlegg
2021/9676-1 71763/2021 03.06.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0437 - Operaen i Kristiansund og Stangvikfestivalens SOMMERAKADEMI STANGVIKFESTIVALEN Elin Lorentzen Bestill 4 vedlegg
2013/9676-4 134077/2020 20.10.2020 X Samarbeidsavtale Nordfjord OK og Recover Nordic Volda Målfrid Nesje Målfrid Nesje Bestill
2020/9676-2 60015/2020 22.05.2020 U Aure kommune - frådeling av 3 parsellar - gbnr 82/1 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal