Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9675-3 74505/2021 11.06.2021 X Diplom - Reiselivsfaget Tove Skive Hoel Bestill
2021/9675-2 74489/2021 11.06.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Fjordhagen AS FJORDHAGEN AS Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2021/9675-1 71235/2021 03.06.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Fjordhagen AS ***** Berit Brudeseth Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9675-2 66509/2020 10.06.2020 U Vestnes kommune - oppretting av ny grunneiendom gbnr 73/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Vestnes kommune Anders Smith-Øvland Bestill
2019/9675-14 38289/2020 12.03.2020 U Svar på søknad om ruteløyve for å drive "hop on" og sightseeingverksemd for passasjerar på cruiseskip i Geiranger og Ålesund Grapa Buss AS Geir Olsen Bestill

← postjournal