Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9670-22 137390/2021 20.05.2020 X Utvidet søkerliste Geoteknikar Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2020/9670-21 137389/2021 20.05.2020 X Offentlig søkerliste Geoteknikar Magne Vinje Paragraph Unntatt off
2021/9670-4 111146/2021 22.06.2021 I Romundset gbnr. 61/1 - Funn av steinalderboplass ved pløying på Trøa - Mailkorrespondanse med finner Ntnu - Jenny Kalseth Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/9670-3 71528/2021 03.06.2021 I Aure kommune - Romundset gbnr. 61/1 - Funn av steinalderboplass ved pløying på Trøa - Funnbilde NTNU Ntnu - Jenny Kalseth Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/9670-2 71483/2021 03.06.2021 U Aure kommune - Romundset gbnr. 61/1 - Funn av steinalderboplass ved pløying på Trøa - Tilbakemelding og ny ID i Askeladden Jenny Kalseth Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill
2021/9670-1 71482/2021 03.06.2021 I Aure kommune - Romundset gbnr 61/1 - Funn av steinalderboplass ved pløying på Trøa - Overlevering av funn til NTNU Ntnu - Jenny Kalseth Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad Bestill 1 vedlegg
2020/9670-20 59491/2020 20.05.2020 X Stillingsutlysning Geoteknikkar Magne Vinje Paragraph Unntatt off

← postjournal