Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9595-10 81591/2021 25.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/9595-9 81590/2021 25.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2021/9595-8 81589/2021 25.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off
2021/9595-7 80798/2021 24.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 6 vedlegg
2021/9595-6 80797/2021 24.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2021/9595-5 78094/2021 20.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2021/9595-4 74249/2021 10.06.2021 I Søknad ***** Gudmund Lode Paragraph Unntatt off
2021/9595-11 70713/2021 02.06.2021 X Stillingsutlysning Økonomirådgivar Gudmund Lode Paragraph Unntatt off

← postjournal