Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/954-11 71341/2021 03.06.2021 U Bestilling: Averøy kommune - fv. 64 serviceskilt kyststi i Sveggvika Arnt Inge Ødegård Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/954-10 71290/2021 03.06.2021 I Averøy kommune - Skilt - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Averøy kommune Erna Varhaugvik Bestill
2020/954-9 69209/2021 28.05.2021 U Averøy kommune - Skilt - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Kristiansund og Nordmøre Turistforening Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2020/954-8 69199/2021 28.05.2021 U Averøy kommune - Skilt - Kyststi fra Sveggvika / Sveggvika tursti via rasteplassen til Bremsnes Averøy Kommune Erna Varhaugvik Bestill 6 vedlegg
2020/954-7 43663/2021 18.03.2021 I Averøy kommune - fv 64 - Serviceskilt til kyststi - Sveggvika Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill
2020/954-5 109223/2020 25.08.2020 U Averøy kommune - fv 64 serviceskilt kyststi i Sveggvika Statens vegvesen Erna Varhaugvik Bestill 1 vedlegg
2020/954-4 105075/2020 11.08.2020 U Skilting av tursti på fv 64 på Averøy Sveggen Vel Erna Varhaugvik Bestill

← postjournal