Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9513-4 83753/2021 01.07.2021 U Vestnes kommune - fv 5981 - gbnr 3/9 - svar på anmodning om forhåndsuttalelse Stine Haugland Ane Øie Jordahl Bestill
2021/9513-3 74964/2021 14.06.2021 U Vestnes kommune - fv 5981 - gbnr 3/9 - midlertidig svar på anmodning om forhåndsuttalelse Stine Haugland Ane Øie Jordahl Bestill
2021/9513-2 74552/2021 11.06.2021 I Vestnes kommune - dispensasjon fra byggegrense - Daugstadvegen 204 - gbnr 3/9 - Purring på svar Stine Haugland Ane Øie Jordahl Bestill
2021/9513-1 69921/2021 30.05.2021 I Vestnes kommune - dispensasjon fra byggegrense - Daugstadvegen 204 - gbnr 3/9 Stine Haugland Ane Øie Jordahl Bestill 3 vedlegg

← postjournal