Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2014/9510-21 65529/2021 19.05.2021 X Diplom - anleggsmaskinmekanikarfaget Tove Skive Hoel Bestill
2014/9510-20 65503/2021 19.05.2021 U Korrigert godkjenning som lærebedrift - anleggsmaskinmek. ***** Tove Skive Hoel Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2014/9510-19 64394/2021 12.05.2021 X GÅRUT Diplom - Anleggsmaskinfører Tove Skive Hoel Bestill
2014/9510-18 64390/2021 12.05.2021 U Søknad godkjenning av lærebedrift - Sibelco Nordic, anl.mask.fører SIBELCO NORDIC AS, avd. Åheim Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2014/9510-17 64381/2021 12.05.2021 X Diplom - Kjemiprosess Tove Skive Hoel Bestill
2014/9510-16 64376/2021 12.05.2021 U Søknad om godkjenning som lærebedrift - Sibelco Nordic/Kjemi SIBELCO NORDIC AS, avd. Åheim Tove Skive Hoel Bestill 1 vedlegg
2014/9510-15 62668/2021 07.05.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift Sibelco Ola Ivar Eikebø Bestill 6 vedlegg
2014/9510-14 62657/2021 07.05.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift Sibelco Ola Ivar Eikebø Bestill 6 vedlegg
2014/9510-13 62656/2021 07.05.2021 U Godkjenning som lærebedrift Fride Bae Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/9510-12 62102/2021 06.05.2021 I Godkjenning anleggsmaskinreparatør Sibelco Ola Ivar Eikebø Bestill 4 vedlegg
2014/9510-11 58024/2021 27.04.2021 I Kursbevis faglig ledere OTEK SUNNMØRE OPPLÆRINGSKONTORET TEKNISKE FAG Tove Skive Hoel Bestill 2 vedlegg
2014/9510-10 55171/2021 20.04.2021 I Søknad om godkjenning som lærebedrift - Sibelco Nordic/Kjemi ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2014/9510-9 21022/2021 21.02.2021 I Søknad godkjenning av lærebedrift - Sibelco Nordic, anl.mask.fører ***** Ola Ivar Eikebø Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal