Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9484-10 99587/2021 16.07.2021 U Tilbakemelding etter gjennomført arkeologisk registrering - Dalaveien 16 Gjert Aaberge Dahl Guro Dehli Sanden Bestill
2021/9484-9 79265/2021 22.06.2021 U Dalaveien 16 - Aksept for arkeologisk registrering Kristiansund Kommune - Gjert Aaberge Dahl Guro Dehli Sanden Bestill
2021/9484-8 79238/2021 22.06.2021 I Dalaveien 16 - Aksept for arkeologisk registrering Kristiansund Kommune - Gjert Aaberge Dahl Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2021/9484-7 76114/2021 16.06.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2021/9484-5 73089/2021 08.06.2021 I Spørsmål knytt til etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund Kommune Guro Dehli Sanden Bestill 2 vedlegg
2021/9484-4 73002/2021 08.06.2021 U SV: Spørsmål knytt til etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan Gjert Aaberge Dahl Guro Dehli Sanden Bestill
2021/9484-3 72649/2021 07.06.2021 U Spørsmål knytt til etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan Eivind Raanes Guro Dehli Sanden Bestill
2021/9484-6 69908/2021 14.06.2021 U Kristiansund kommune - etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/9484-2 69503/2021 28.05.2021 I Kristiansund kommune - etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan - supplerende opplysninger Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2021/9484-1 69499/2021 28.05.2021 I Kristiansund kommune - etablering av pumpeledning og utbedring av eksisterende røranlegg - gbnr 9/200 - Dalaveien 16 - dispensasjon fra reguleringsplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2014/9484-8 123353/2020 22.09.2020 U Lærebedrift - Flatsetøy Maskin DA Flatsetøy Maskin DA Ola Ivar Eikebø Bestill
2014/9484-7 123349/2020 22.09.2020 X Diplom - Anleggsmaskinførerfaget Ola Ivar Eikebø Bestill

← postjournal