Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9460-4 96747/2021 08.07.2021 I Ulstein kommune - vedtak - deling av grunneigedom gbnr 6/8, Bøen 19 - dispensasjon frå kommuneplan Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill 2 vedlegg
2021/9460-3 75186/2021 14.06.2021 I Kopi: Ulstein kommune - deling av grunneigedom gbnr 6/8, Bøen 19 - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/9460-2 75031/2021 14.06.2021 U Ulstein kommune - deling av grunneigedom gbnr 6/8, Bøen 19 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill
2020/9460-6 73715/2021 10.06.2021 U Skyssrefusjon: Tilknytningsskyss mellom bosted og busstopp - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2021/9460-1 69246/2021 28.05.2021 I Ulstein kommune - deling av grunneigedom gbnr 6/8, Bøen 19 - dispensasjon frå kommuneplan Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill 5 vedlegg
2020/9460-5 62571/2021 07.05.2021 U Skyssrefusjon: Tilknytningsskyss mellom bosted og busstopp ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/9460-4 58856/2021 29.04.2021 U Utbetaling av skyssrefusjon - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2020/9460-3 58794/2021 29.04.2021 I Skyssrefusjon: Tilknytningsskyss mellom bosted og busstopp - ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/9460-2 137083/2020 23.06.2020 U Skyssrefusjon: Tilknytningsskyss mellom bosted og busstopp - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off 1 vedlegg

← postjournal