Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9453-4 84951/2021 05.07.2021 I Kopi: Ulstein kommune - utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 20/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill 8 vedlegg
2021/9453-3 76662/2021 17.06.2021 U Ulstein kommune - utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 20/24 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill
2021/9453-2 75050/2021 14.06.2021 I Kopi: Ulstein kommune - utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 20/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/9453-1 69195/2021 28.05.2021 I Ulstein kommune - utlegging av flytebrygge og landgang gbnr 20/24 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill 4 vedlegg

← postjournal