Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2019/9418-25 155165/2021 28.10.2021 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2019/9418-24 154650/2021 27.10.2021 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl Norges vassdrags- og energidirektorat Synnøve Valle Bestill
2019/9418-23 153841/2021 26.10.2021 U Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill
2019/9418-22 153507/2021 25.10.2021 I Kopi: Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2019/9418-21 136599/2021 08.10.2021 U Førespurnad om uttale til reguleringsplan for Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl i Ulstein kommune UNIVERSITETET I BERGEN, Fornminneseksjonen UIB Arve Nytun Bestill 3 vedlegg
2019/9418-26 128798/2021 10.11.2021 U Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl - fråsegn til offentleg ettersyn Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill
2019/9418-20 127801/2021 14.09.2021 I Ulstein kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Olsvik hytteområde gbnr 19/4 mfl - offentleg ettersyn Ulstein kommune Synnøve Valle Bestill 19 vedlegg
2019/9418-19 124775/2021 10.09.2021 U Faktura arkeologisk registrering Olsvik hytteområde gnbr 19/4 mfl, Ulstein kommune Laila Bjørkedal og Per Ove Leira Soheyla Roygarhaghro Bestill 1 vedlegg

← postjournal