Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9412-2 68742/2021 27.05.2021 U Anmodning om beredskap og kontaktperson hos statsforvalterne i tilfelle streik fra 27. mai 2021 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal m.fl. Iver Kåre Mjelve Bestill
2021/9412-1 68714/2021 27.05.2021 I Anmodning om beredskap og kontaktperson hos statsforvalterne i tilfelle streik fra 27. mai 2021 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Iver Kåre Mjelve Bestill 1 vedlegg
2018/9412-6 151370/2020 30.11.2020 U Haster - ber om utsatt frist på innsending av spillemiddelregnskap og bekreftelse på ferdigstilling av anlegg Åse skole ballbinge Alesund Kommune - Jens Arne Gjørsvik Hans Roger Tømmervold Bestill
2018/9412-4 123531/2020 22.09.2020 U Purring på innsending av spelemidelrekneskap og ferdigattest for "Åse skole ballbinge", anleggsnummer 51308 FAU ÅSE SKOLE Hans Roger Tømmervold Bestill

← postjournal