Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9411-3 75070/2021 07.06.2021 I Avvisning av søknad om støtte til prosjektet Bygningsintegrert termisk batteri ENOVA SF Ingvild Nistad Bestill
2021/9411-2 68707/2021 07.05.2021 I Bekreftelse fra Enova på mottatt søknad ENOVA SF Ingvild Nistad Bestill
2021/9411-1 68703/2021 27.05.2021 U Søknad om støtte - Enova - Ørsta KKS (kultur og kompetansesenter) Enova Ingvild Nistad Bestill 10 vedlegg

← postjournal