Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9379-2 69727/2021 31.05.2021 U Volda kommune - boring - Engesetvegen Romerike Grunnboring AS Tormod Vestad Bestill
2021/9379-1 68236/2021 26.05.2021 I Volda kommune - boring - Engesetvegen Romerike Grunnboring AS Tormod Vestad Bestill 1 vedlegg
2018/9379-11 111493/2019 10.09.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off
2018/9379-9 111381/2019 10.09.2019 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** ***** Margreta Heggem Pilskog Paragraph Unntatt off

← postjournal