Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9370-2 68453/2021 26.05.2021 U Ørsta kommune - fv 5896 - gbnr 63/5 - merknad til nabovarsel KOPPEN INDUSTRIER AS Lisa Enstad Bestill
2021/9370-1 68132/2021 26.05.2021 I Ørsta kommune - Nabovarsel - rive eksisterende garasje og oppsett av ny - gbnr 63/5 - Sørestranda 914 KOPPEN INDUSTRIER AS Lisa Enstad Bestill 2 vedlegg
2020/9370-3 65533/2020 08.06.2020 U Smøla kommune - utlegging av flytebrygge - gbnr 13/39 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Smøla kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal