Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9361-2 68452/2021 26.05.2021 U Gjemnes kommune - fv 532 - gbnr 54/11 - merknad til nabovarsel RUBB AS Lisa Enstad Bestill
2021/9361-1 67880/2021 25.05.2021 I Gjemnes kommune - Nabovarsel - oppføring av lagerhall - gbnr 54/11 - Ikornnesvegen 6 RUBB AS Lisa Enstad Bestill 3 vedlegg
2020/9361-5 57785/2020 15.05.2020 U Vedtak om midlertidig skoleskyss ***** ***** ***** ***** Bente Marie Malme Paragraph Unntatt off
2019/9361-118 17458/2020 19.02.2020 U Utvärdering av anbud färjesamband ***** Anne Høystakli Paragraph Unntatt off 3 vedlegg

← postjournal