Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9352-5 82863/2021 29.06.2021 I Surnadal kommune - vedtak - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/9352-4 75169/2021 10.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/9352-3 74839/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/9352-2 69411/2021 09.06.2021 U Surnadal kommune - frådeling til naust - gbnr 70/1 - Måvatnet - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill
2021/9352-1 67694/2021 25.05.2021 I Surnadal kommune - frådeling av nausttomt - gbnr 70/1 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill 4 vedlegg

← postjournal