Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9348-4 72675/2021 08.06.2021 U Ålesund kommune - fv 6216 - Borgundfjordvegen 70 - svar på ytterligere spørsmål om utbygging i Borgundfjordvegen Gunnar Godø Lisa Enstad Bestill
2021/9348-3 72673/2021 07.06.2021 I Ålesund kommune - fv 6216 - Borgundfjordvegen 70 - svar på spørsmål om fortau Icloud Lisa Enstad Bestill
2021/9348-2 68988/2021 27.05.2021 U Ålesund kommune - fv 6216 - Borgundfjordvegen 70 - svar på spørsmål om fortau Gunnar Godø Lisa Enstad Bestill
2021/9348-1 67786/2021 18.05.2021 I Ålesund kommune - fortau - utbygging av Borgundfjordvegen 70 Gunnar Godø Lisa Enstad Bestill
2019/9348-4 80616/2019 16.07.2019 X Rapport frå godkjenning Ola Ivar Eikebø Bestill

← postjournal