Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9337-2 75028/2021 13.06.2021 I Digitalisering av SEFRAK-foto - Nasjonalbiblioteket IKA MR Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill
2021/9337-1 67732/2021 25.05.2021 I Digitalisering av SEFRAK-foto - Nasjonalbiblioteket INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS Heidi-Iren Wedlog Olsen Bestill 1 vedlegg
2020/9337-2 101989/2020 15.07.2020 U Ålesund kommune - fv. 6216 - gbnr 50/157 - merknad til nabovarsel - aggregatbygning SLYNGSTAD AAMLID ARKITEKTER AS Maria Svendsen Bestill

← postjournal