Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9315-2 71062/2021 02.06.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - oppføring av uthus gbnr 102/12 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Ingeborg Forseth Bestill
2021/9315-3 67612/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - oppføring av uthus gbnr 102/12 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/9315-1 67008/2021 21.05.2021 I Hustadvika kommune - oppføring av uthus gbnr 102/12 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill 1 vedlegg
2020/9315-3 60079/2020 22.05.2020 U Surnadal kommune - fv. 6154 - gbnr 55/2 - dispensasjon fra byggegrense for garasje og merknad til nabovarsel SETRA DRIFT AS Ida Sigerseth Bestill

← postjournal