Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9303-2 75170/2021 11.06.2021 I Kopi: Hustadvika kommune - oppføring av naust og sammenhengende kai - gbnr 112/409 - Bud - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9303-3 67252/2021 14.06.2021 U Hustadvika kommune - oppføring av naust og sammenhengende kai - gbnr 112/409 - Bud - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - offentleg ettrsyn Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/9303-1 66909/2021 21.05.2021 I Hustadvika kommune - oppføring av naust og sammenhengende kai - gbnr 112/409 - Bud - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - offentleg ettersyn Hustadvika kommune Ingeborg Forseth Bestill 3 vedlegg
2020/9303-3 63996/2020 03.06.2020 U Volda kommune - deling av landbrukseigedom - gbnr 184/3 - Anne-Marie og Marit Irene Ytrebø - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Volda kommune Synnøve Valle Bestill

← postjournal