Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9268-6 83165/2021 28.06.2021 I BIO - Aksept av tilsegn 2021-0100 - Kompetanseløft av personell innen digitaliserte produksjonsstyringssystemer EIKTRAPP AS Øyvind Tveten Bestill 1 vedlegg
2021/9268-5 83068/2021 30.06.2021 I RF13.50 - tilsagnsnr 2021-0100 - anmodning om delutbetaling EIKTRAPP AS Øyvind Tveten Bestill 1 vedlegg
2021/9268-4 77900/2021 18.06.2021 U BIO - Støtte til Eiktrapp AS EIKTRAPP AS Øyvind Tveten Bestill
2021/9268-3 76648/2021 17.06.2021 X Vurdering BIO - Eiktrapp AS Regional- og næringsavdelinga Øyvind Tveten Bestill
2021/9268-2 74918/2021 11.06.2021 I BIO-søknad Trapperingen - Espen Eriksen Øyvind Tveten Bestill
2021/9268-1 66992/2021 21.05.2021 I RF13.50 - søknadsnr 2021-0100 - Kompetanseløft av personell innen digitaliserte produksjonsstyringssystemer ***** Øyvind Tveten Paragraph Unntatt off 2 vedlegg

← postjournal