Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9254-5 79271/2021 22.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Skarfjell Næringspark - gbnr 94/47 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/9254-3 73517/2021 09.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Skarfjell Næringspark - gbnr 94/47 Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/9254-2 73013/2021 08.06.2021 I Kopi: Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Skarsjell Næringspark - gbnr 94/47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Johnny Loen Bestill
2021/9254-4 66996/2021 11.06.2021 U Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Skarfjell Næringspark - gbnr 94/47 - fråsegn til varsel om oppstart SKARFJELL UTVIKLING AS Johnny Loen Bestill
2021/9254-1 66854/2021 20.05.2021 I Sunndal kommune - detaljregulering - reguleringsendring for Skarsjell Næringspark - gbnr 94/47 - oppstart SKARFJELL UTVIKLING AS Johnny Loen Bestill 6 vedlegg

← postjournal