Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2018/9248-19 74941/2021 14.06.2021 I Legeerklæring - 2021 - 2022 (bestilling #73659) ***** Skoleskyss Skoleskyss Paragraph Unntatt off
2018/9248-18 116446/2020 15.09.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/9248-13 82674/2019 08.08.2019 X Samtale med skolen Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal