Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9239-5 83431/2021 30.06.2021 I Surnadal kommune - Vedtak - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen Surnadal kommune, Areal- og naturforvaltning Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/9239-4 75168/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/9239-2 74871/2021 14.06.2021 I Kopi: Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen Norges vassdrags- og energidirektorat Johnny Loen Bestill
2021/9239-3 67046/2021 14.06.2021 U Surnadal kommune - frådeling til fritidsbustad - gbnr 143/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Surnadal kommune Johnny Loen Bestill
2021/9239-1 66474/2021 20.05.2021 I Surnadal kommune - frådeling av hyttetomt - gbnr 143/3 - dispensasjon frå kommuneplanen Surnadal kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg

← postjournal