Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9223-2 68441/2021 26.05.2021 U Hareid kommune - fv 5886 - gbnr 60/32 - merknad til nabovarsel Christian Jønsson Lisa Enstad Bestill
2021/9223-1 66496/2021 18.05.2021 I Hareid kommune - Nabovarsel - oppsetting av garasje - gbnr 60/32 - Snipsøyrdalsvegen 340 Christian Jønsson Lisa Enstad Bestill 1 vedlegg
2020/9223-10 21715/2021 08.02.2021 I Rauma kommune - Melding om opparbeidet avkjørsel - Fv 5986 - gbnr 191/4 - Vågstrandsvegen Edna Bådal Ane Øie Jordahl Bestill
2020/9223-9 111215/2020 01.09.2020 U Rauma kommune - fv 5986 - gbnr 191/4 - tillatelse etter vegloven til etablering av avkjørsel Edna Helene Bådal Lisa Enstad Bestill
2020/9223-7 103078/2020 29.07.2020 U Rauma kommune - fv 5986 - gbnr 191/4 - behov for tilleggsdokumentasjon Edna Helene Bådal Lisa Enstad Bestill
2020/9223-6 103076/2020 10.06.2020 U Rauma kommune - fv 5986 - gbnr 191/4 - behov for tilleggsdokumentasjon Edna Bådal Lisa Enstad Bestill
2020/9223-5 66279/2020 09.06.2020 U Rauma kommune - fv 5986 - gbnr 191/4 - behov for tilleggsdokumentasjon Edna Bådal Lisa Enstad Bestill
2020/9223-4 64883/2020 05.06.2020 U Rauma kommune - Fv 5986 - gbnr 191/4 - midlertidig svar på søknad om avkjørsel Edna Helene Bådal Lisa Enstad Bestill

← postjournal