Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9211-2 74738/2021 14.06.2021 I Kopi: Averøy kommune - utlegging av flytebrygge - gbnr 80/10 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Ingeborg Forseth Bestill
2021/9211-3 66457/2021 14.06.2021 U Averøy kommune - utlegging av flytebrygge - gbnr 80/10 - fråsegn til dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Averøy kommune v/plan og byggesak Ingeborg Forseth Bestill
2021/9211-1 66413/2021 20.05.2021 I Averøy kommune - utlegging av flytebrygge - gbnr 80/10 - dispensasjon frå reguleringsplan og pbl §1-8 Averøy kommune v/plan og byggesak Ingeborg Forseth Bestill 8 vedlegg

← postjournal