Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9192-3 96230/2021 08.07.2021 I Aukra kommune - oppføring av naust - gbnr 1/9 - Tangevegen 136 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aukra kommune Ingeborg Forseth Bestill 1 vedlegg
2021/9192-2 66242/2021 11.06.2021 U Aukra kommune - oppføring av naust - gbnr 1/9 - Tangevegen 136 - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aukra kommune Ingeborg Forseth Bestill
2021/9192-1 66035/2021 20.05.2021 I Aukra kommune - oppføring av naust - gbnr 1/9 - Tangevegen 136 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aukra kommune Ingeborg Forseth Bestill 4 vedlegg

← postjournal