Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9146-2 69531/2021 31.05.2021 U Rauma kommune - Erosjonssikring av bekk ved Nebbetunellen - Fv 64 Dag Håvard Søvik Kristin Ulleland Bestill
2021/9146-1 65663/2021 19.05.2021 I Rauma kommune - Erosjonssikring av bekk ved Nebbetunellen - Fv 64 Rauma kommune Kristin Ulleland Bestill

← postjournal