Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9092-15 96138/2021 07.07.2021 I Sunnmøre Torsk AS 925795550 – Uttalelse til søknad om tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av torsk i sjø på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune – Fraråding Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/9092-14 83045/2021 30.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk på Lausund i Ålesund kommune - ettersending av vedlegg Ålesund kommune Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/9092-13 82253/2021 30.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org.nr. 925795550 - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal m.fl. Rebekka Varne Bestill 15 vedlegg
2021/9092-12 80689/2021 08.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknad Lausund i Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-11 79172/2021 22.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-10 79170/2021 22.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 5 vedlegg
2021/9092-9 77821/2021 18.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune KYSTVERKET Rebekka Varne Bestill
2021/9092-8 75163/2021 14.06.2021 I Sunnmøre torsk AS - Lausund i Ålesund kommune - vedlegg Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/9092-7 74416/2021 11.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune Ålesund kommune Rebekka Varne Bestill 11 vedlegg
2021/9092-6 74355/2021 11.06.2021 U Sunnmøre torsk AS - Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-5 74352/2021 11.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - ny søknad Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 10 vedlegg
2021/9092-4 71033/2021 02.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknad Lausund i Ålesund kommune Steigenlive Rebekka Varne Bestill
2021/9092-3 69911/2021 31.05.2021 U Mottatt søknad om akvakultur på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune SUNNMØRE TORSK AS Rebekka Varne Bestill
2021/9092-2 67725/2021 12.05.2021 U Sunnmøre Torsk AS - ny søknad Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-1 65162/2021 18.05.2021 I Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg 1818447 Lausund FISKERIDIREKTORATET Rebekka Varne Bestill 7 vedlegg
2020/9092-1 55901/2020 11.05.2020 U Fv 20 Nerlandsøybrua - Avklaringer etter møter 20. og 31.03.2020 mellom Herøy kommune og MRFK Herøy kommune Solgunn Langlo Bestill

← postjournal