Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9092-26 153546/2021 22.10.2021 I Kopi: Sunnmøre Torsk AS – søknad om akvakultur for torsk på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill
2021/9092-25 153299/2021 22.10.2021 I Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til Sunnmøre Torsk AS for lokalitet Lausund i Ålesund kommune STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/9092-24 153179/2021 22.10.2021 I Kopi: Mattilsynet godkjenner etablering av ny lokalitet Lausund - MTB 3599 tonn Mattilsynet Rebekka Varne Bestill
2021/9092-23 138373/2021 13.10.2021 I Lausund - Behovsprøving Falk D. Øveraas Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/9092-22 134120/2021 29.09.2021 I Løyve - Sunnmøre Torsk AS - Søknad om etablering av akvakulturanlegg for torsk - Lokalitet Lausund - Ålesund kommune - Møre og Romsdal fylke Kystverket Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/9092-21 131734/2021 24.09.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Parallellsaksbehandling av ny akvakulturlokalitet Lausund i Ålesund kommune SUNNMØRE TORSK AS Rebekka Varne Bestill
2021/9092-19 131707/2021 09.09.2021 I Vedrørende lokalitet Lausund Gadusgroup - Falk D. Øveraas Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/9092-20 131667/2021 24.09.2021 U Sunnmøre Torsk AS - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune - oversending av kommunal uttale Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal m.fl. Rebekka Varne Bestill 6 vedlegg
2021/9092-18 123000/2021 07.09.2021 I Oversending merknad frå Ålesund kommune - søknad om torsk Lausund, Lepsøy Ålesund kommune Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/9092-15 96138/2021 07.07.2021 I Sunnmøre Torsk AS 925795550 – Uttalelse til søknad om tillatelse til etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av torsk i sjø på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune – Fraråding Fiskeridirektoratet Rebekka Varne Bestill 3 vedlegg
2021/9092-14 83045/2021 30.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - Søknad om ny akvakulturlokalitet for torsk på Lausund i Ålesund kommune - ettersending av vedlegg Ålesund kommune Rebekka Varne Bestill 1 vedlegg
2021/9092-13 82253/2021 30.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org.nr. 925795550 - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal m.fl. Rebekka Varne Bestill 15 vedlegg
2021/9092-12 80689/2021 08.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknad Lausund i Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-11 79172/2021 22.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-10 79170/2021 22.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune Steigenlive - Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 5 vedlegg
2021/9092-9 77821/2021 18.06.2021 I Søknad om akvakulturanlegg på lokalitet Lausund, Ålesund kommune KYSTVERKET Rebekka Varne Bestill
2021/9092-8 75163/2021 14.06.2021 I Sunnmøre torsk AS - Lausund i Ålesund kommune - vedlegg Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 2 vedlegg
2021/9092-7 74416/2021 11.06.2021 U Sunnmøre Torsk AS org. nr. 925795550 - søknad om ny akvakulturlokalitet for matfisk av torsk på Lausund i Ålesund kommune Ålesund kommune Rebekka Varne Bestill 11 vedlegg
2021/9092-6 74355/2021 11.06.2021 U Sunnmøre torsk AS - Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill
2021/9092-5 74352/2021 11.05.2021 I Sunnmøre Torsk AS - ny søknad Lausund i Ålesund kommune Knut Andersen Rebekka Varne Bestill 10 vedlegg
2021/9092-4 71033/2021 02.06.2021 I Sunnmøre Torsk AS - søknad Lausund i Ålesund kommune Steigenlive Rebekka Varne Bestill
2021/9092-3 69911/2021 31.05.2021 U Mottatt søknad om akvakultur på ny lokalitet Lausund i Ålesund kommune SUNNMØRE TORSK AS Rebekka Varne Bestill

← postjournal