Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/9079-2 66076/2021 20.05.2021 U Kristiansund kommune - Nærføring/kryssing - Fv 6246 - Tele/fiber - microtrenching - gbnr 10/956, gbnr 10/397 og gbnr 10/93 - Omagata NEAS KONSERN AS May-Bente Nyland Bestill 1 vedlegg
2021/9079-1 65101/2021 14.05.2021 I Kristiansund kommune - Nærføring/kryssing - Fv 6246 - Tele/fiber - microtrenching - gbnr 10/956, gbnr 10/397 og gbnr 10/93 - Omagata NEAS KONSERN AS May-Bente Nyland Bestill 4 vedlegg

← postjournal