Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/9072-117 137380/2021 27.05.2020 I Søknad ***** Line Sandøy Hjelle Paragraph Unntatt off 31 vedlegg
2021/9072-4 75247/2021 14.06.2021 I Kopi: Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Røystun Panorama - gbnr 19/1023 m.fl Statens vegvesen Synnøve Valle Bestill
2021/9072-3 74521/2021 11.06.2021 I Kopi: Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Røystun Panorama - gbnr 19/1023 m.fl STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Synnøve Valle Bestill
2021/9072-2 66285/2021 10.06.2021 U Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Røystun Panorama - gbnr 19/1023 m.fl - fråsegn til varsel om oppstart PER MULVIK AS Synnøve Valle Bestill
2021/9072-1 64967/2021 12.05.2021 I Volda kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Røystun Panorama - gbnr 19/1023 m.fl - Varsel om oppstart PER MULVIK AS Synnøve Valle Bestill 1 vedlegg

← postjournal