Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8973-13 74971/2021 12.06.2021 I Vedlegg til førre e-post Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/8973-12 74969/2021 14.06.2021 U Sanitærbygg Bakketunet Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8973-1 64706/2021 12.05.2021 X Prosjektbestilling fv. 526 Planfri kryssing Bjørge på Ellingsøya Gitte Beiermann Bestill
2020/8973-11 57844/2021 27.04.2021 U Ørsta kommune - Bakketunet, Åkre - sanitæranlegg - freda med hjemmel i kulturminnelova Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill
2020/8973-10 57432/2021 26.04.2021 U Ørsta kommune - Bakketunet, Åkre - sanitæranlegg - freda med hjemmel i kulturminnelova Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill
2020/8973-9 13749/2021 11.02.2021 I Ørsta kommune - Bakketunet, Åkre - sanitæranlegg - freda med hjemmel i kulturminnelova Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/8973-8 12345/2021 05.01.2021 I Prosjektskisse av sanitærhus på Bakketunet Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2020/8973-7 768/2021 05.01.2021 U Prosjektskisse av sanitærhus på Bakketunet Jørgen Vestgarden Christ Allan Sylthe Bestill
2020/8973-6 767/2021 05.01.2021 U Prosjektskisse av sanitærhus på Bakketunet Msn - Marita Bett Aakre Christ Allan Sylthe Bestill

← postjournal