Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8899-3 71393/2021 03.06.2021 I Kopi: Herøy kommune - utlegging av flytebrygge og nytt naust - gbnr 13/5 - Leinevegen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Synnøve Valle Bestill
2021/8899-2 66995/2021 21.05.2021 U Herøy kommune - gbnr 13/5 - fv 5876 - Dispensasjon frå byggegrense mot veg for oppføring av naust Herøy kommune Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/8899-1 63186/2021 10.05.2021 I Herøy kommune - utlegging av flytebrygge og nytt naust - gbnr 13/5 - Leinevegen - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Herøy kommune Synnøve Valle Bestill 16 vedlegg
2020/8899-3 68663/2020 16.06.2020 U Herøy kommune - oppføring av einebustad gbnr 31/1 Hjelmeseth - dispensasjon frå reguleringsplan Herøy kommune Johnny Loen Bestill

← postjournal