Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8898-2 68706/2021 27.05.2021 U Averøy kommune - frådeling av areal som tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 78/245 - Slettevågveien 73 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune Johnny Loen Bestill
2017/8898-8 65955/2021 19.05.2021 I Innkalling til generalforsamling i Vegamot AS Vegamot AS Gunn Randi Seime Bestill
2017/8898-7 65953/2021 19.05.2021 I Innkalling til generalforsamling i Vegamot AS Vegamot AS Gunn Randi Seime Bestill 2 vedlegg
2021/8898-1 63125/2021 10.05.2021 I Averøy kommune - frådeling av areal som tilleggsareal til fritidseiendom - gbnr 78/245 - Slettevågveien 73 - dispensasjon frå kommuneplan Averøy kommune v/plan og byggesak Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2019/8898-22 20822/2021 23.02.2021 U Forslag til arealutnyttelse Trollhaugen, Giske kommune Åsmund Hunnes Guro Dehli Sanden Bestill 1 vedlegg
2019/8898-20 153338/2020 03.12.2020 U 17114-48-Trollhaugen-Automatisk fredet kulturminne og utnyttelse av planområdet Logh - Åsmund Hunnes Torill Einara Nerbøvik Bestill
2019/8898-16 64478/2020 04.06.2020 U Oversending av 22 kolprøver frå Møre og Romsdal fylkeskommune til fastsetting av treart Helge Irgens Høeg Torill Einara Nerbøvik Bestill
2019/8898-15 64458/2020 04.06.2020 U 22 charcoal samples for radiocarbon dating from Møre og Romsdal county, Norway Beta Analytic Inc Torill Einara Nerbøvik Bestill
2018/8898-5 10942/2020 03.02.2020 U Vedtak om tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Jorunn Sølvberg Paragraph Unntatt off

← postjournal