Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8886-5 100568/2021 21.07.2021 I Aure kommune - Vedtak - deling av eiendom - gbnr 110/7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 6 vedlegg
2021/8886-4 74723/2021 14.06.2021 I Kopi: Aure kommune - deling av eiendom - gbnr 110/7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Statens vegvesen Johnny Loen Bestill
2021/8886-2 68796/2021 27.05.2021 I Kopi: Aure kommune - deling av eiendom - gbnr 110/7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8886-3 68440/2021 07.06.2021 U Aure kommune - frådeling tilleggsareal til fritidsbustad - gbnr 110/7 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan Aure kommune Johnny Loen Bestill
2021/8886-1 62975/2021 10.05.2021 I Aure kommune - deling av eiendom - gbnr 110/7 - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 Aure kommune Johnny Loen Bestill 3 vedlegg

← postjournal