Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2020/8843-36 75511/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Forslag til kjøpekontrakt for gnr 53 bnr 72 i Aure kommune Karl Johan Wessel m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-35 75502/2021 15.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen: Resultat av oppmålingsforretning for gnr 54 bnr 3 i Aure kommune Kåre Mjønes m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-34 75434/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 20 i Aure kommune Marit Elin Mjønes Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-33 75402/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Gnr 54 Bnr 15 Kjørsvikbugen i Aure kommune Ellen Marie Bye Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-32 75295/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr. 54 bnr. 12 i Aure kommune Morten Karlsen Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-31 75284/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 11 i Aure kommune Britt Jorunn Belden m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-30 75273/2021 15.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 32 i Aure kommune SALMAR SETTEFISK AS Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-29 75092/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 1 i Aure kommune Ellen Kjørsvik Isaksen m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-28 75049/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 5 i Aure kommune Endre Aarstein Vitsø Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-27 75037/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 5 i Aure kommune Janne Vitsø Havik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-26 74986/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 54 bnr 5 i Aure kommune Oddbjørg Vitsø Grønningen Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-25 74973/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr. 53 bnr. 36 i Aure kommune Hans Våg Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-24 74965/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 33 i Aure kommune Heidi Kvakland Brustad m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-23 74952/2021 14.06.2021 U Fv 680 Kjørvikbugen: Sluttoppgjør for gnr. 53 bnr. 74 i Aure kommune Magne Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 1 vedlegg
2020/8843-22 74612/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 68 i Aure kommune Eiler Karlsen Wessel m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-21 74601/2021 11.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør gnr 53 bnr 30 i Aure kommune Eiler Karlsen Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-20 74526/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør fr gnr 53 bnr 31 i Aure kommune Thorleif Henrik Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-19 74474/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr 53 bnr 28 i Aure kommune Magne Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-18 74440/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 24 i Aure kommune Adrian Vågen Dahle Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-17 74435/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 24 i Aure kommune Ann-Kristin Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-16 74395/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 8 i Aure kommune Magne Wessel Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-15 74305/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: sluttoppgjør for gnr 53 bnr 11 i Aure kommune Odd Arne Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-14 74292/2021 11.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen; sluttoppgjør for gnr 52 bnr 2,3,70 i Aure kommune Kollbjørn Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-13 73474/2021 09.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr. 53 bnr. 18 i Aure kommune Frank Harald Larsen Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-12 73424/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr. 53 bnr. 10 i Aure kommune Odd Arne og Ann M Sandmark Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 3 vedlegg
2020/8843-11 73406/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen - sluttoppgjør for gnr. 52 bnr. 9 i Aure kommune Bård Sturla Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-10 73400/2021 09.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen: Sluttoppgjør for gnr. 52 bnr 9 i Aure Kommune Ove Gunnar Kjørsvik Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-9 73385/2021 09.06.2021 U Fv 680 Kjørsvikbugen - sluttoppgjør for gnr. 52 bnr. 8 i Aure kommune Tore Rønning Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-8 73377/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen - sluttoppgjør for gnr. 52 bnr. 6 i Aure kommune Odd Magne Bolme Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-7 73312/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen, sluttoppgjør for gnr 52 bnr 5 i Aure kommune NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2021/8843-11 73214/2021 08.06.2021 U Avslag ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-10 73213/2021 08.06.2021 U Avslag ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-9 73212/2021 08.06.2021 U Arbeidsavtale ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-8 73211/2021 08.06.2021 U Tilbud ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/8843-6 73104/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen - Sluttoppgjør for gnr. 52 bnr. 1 i Aure kommune Marianne Malme Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2020/8843-5 73086/2021 09.06.2021 U FV 680 Kjørsvikbugen - Sluttoppgjør for gbnr 51/4,12 i Aure kommune Håvard Sagli m.fl. Mari Torvik Sletnes Bestill 2 vedlegg
2021/8843-7 68005/2021 25.05.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-6 68004/2021 25.05.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-5 68003/2021 25.05.2021 U Bekreftelse ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-4 67368/2021 23.05.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-3 65035/2021 16.05.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off 8 vedlegg
2021/8843-2 63645/2021 10.05.2021 I Søknad ***** Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2021/8843-1 62932/2021 07.05.2021 X Stillingsutlysning Tannhelsesekretær, Søre Sunnmøre kompetanseregion Andrea Lode Paragraph Unntatt off
2020/8843-2 110390/2020 28.08.2020 U Aure kommune, FV680 Kjørsvikbugen: gbnr 59/1, utbetaling av erstatning Olav Håkon Ulfsnes Mari Torvik Sletnes Bestill 1 vedlegg
2020/8843-1 54233/2020 06.05.2020 U Aure kommune, FV680, Kjørsvikbugen: gbnr 53/10 deloppgjør Odd Arne og Ann M Sandmark Mari Torvik Sletnes Bestill

← postjournal