Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8782-6 77875/2021 18.06.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill 1 vedlegg
2021/8782-5 73589/2021 09.06.2021 U Kristiansund kommune - revidert søknad - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8782-4 71523/2021 03.06.2021 I Kristiansund kommune - revidert søknad - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 10 vedlegg
2021/8782-3 68702/2021 27.05.2021 U Kristiansund kommune - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon fra kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill
2021/8782-2 67942/2021 25.05.2021 I Kopi: Kristiansund kommune - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon frå kommuneplan STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Johnny Loen Bestill
2021/8782-1 62553/2021 07.05.2021 I Kristiansund kommune - riving av seterbygning og oppføring av jaktbu - gbnr 119/1 - Nedre Bjerkestrand - dispensasjon frå kommuneplan Kristiansund kommune Johnny Loen Bestill 7 vedlegg

← postjournal