Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8767-2 75098/2021 14.06.2021 U Sykkylven kommune - fv 5916 - gbnr 7/28 - svar på søknad etter veglova Robert Sætre Lisa Enstad Bestill
2021/8767-3 70932/2021 02.06.2021 I Sykkylven kommune - dispensasjon fra byggegrense og etablering av avkjørsel - gbnr 7/389 og 7/28 Robert Sætre Ingrid Renate Gjørvad Bestill
2021/8767-1 62422/2021 06.05.2021 I Sykkylven kommune - Tilkomst til gbnr 7/28 Robert Sætre Lisa Enstad Bestill

← postjournal