Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8658-2 84885/2021 05.07.2021 U Avslag ordinære midlar - Aureelva helseløype lys - anlnr 60699 AURE KOMMUNE Hans Roger Tømmervold Bestill
2017/8658-18 70051/2021 31.05.2021 U Forespørsel om utsettelse av prosjektperiode, tilsagn 2019-0160 Bjørn Tore Nystrand Anna-Marie Hatlestad Bestill
2021/8658-1 57955/2021 27.04.2021 I Spillemiddelsøknad fra AURE KOMMUNE i Aure gjeldende 60699 Aureelva helseløype lys Lotteri- og stiftelsestilsynet Hans Roger Tømmervold Bestill 28 vedlegg
2020/8658-6 11212/2021 20.10.2020 X C2035 Sluttrapport Eirik Gullord Paragraph Unntatt off
2020/8658-5 11210/2021 13.10.2020 X C2035 Overtakelsesprotokoll Eirik Gullord Paragraph Unntatt off

← postjournal