Søk etter journalposter

 /  - 
År/sekvnr-dok Løpenr Datert Type Beskrivelse Avsender/Mottaker Saksbehandler Dokument Vedlegg
2021/8657-7 85234/2021 29.06.2021 I Dalegata 18, Kristiansund, verneverdi. gunilla allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8657-6 74293/2021 10.06.2021 I Sameiet Dalegat 18 - Tilskuddsordning Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8657-5 73914/2021 10.06.2021 U Jeg vil bare takke hjertelig for vennlighet og interesse! gunilla allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8657-4 73895/2021 09.06.2021 I Jeg vil bare takke hjertelig for vennlighet og interesse! Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2021/8657-3 70151/2021 31.05.2021 U Dalegata 18, Kristiansund, verneverdi Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2021/8657-2 70150/2021 31.05.2021 U Dalegata 18, Kristiansund, verneverdi Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill 1 vedlegg
2018/8657-11 68117/2021 26.05.2021 I ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2018/8657-10 68116/2021 26.05.2021 I ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off
2021/8657-1 61809/2021 05.05.2021 I Søknadsmulighet for bygning på Nordlandet i Kristiansund Gunilla Allemand Christ Allan Sylthe Bestill
2020/8657-31 147352/2020 15.09.2020 U C2034 Haram vgs - stillas: Ny frist for tilbud ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/8657-30 147344/2020 16.09.2020 U C2034 Haram vgs - stillas: Svar på spørsmål angående stillasleie ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off
2020/8657-25 147332/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: stillasarbeider - tildeling ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-24 147331/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: snekkerarbeider - tildeling ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-23 147330/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: elektrikerarbeider: Tildeling ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-22 147329/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: stillasarbeider - evaluering av konkurranse ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-21 147327/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: snekkerarbeider - evaluering av konkurranse ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-20 147326/2020 28.09.2020 U C2034 Haram vgs Tømrer: elektrikerarbeider - evaluering av konkurranse ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-19 147324/2020 18.11.2020 X C2024 Tømrer Haram vgs - avlysning av prosjekt ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off
2020/8657-16 111577/2020 02.09.2020 U C2034 Haram vgs - stillas: Forespørsel om tilbud ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/8657-15 111567/2020 02.09.2020 U C2034 Haram vgs - snekker: Forespørsel om tilbud ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off 3 vedlegg
2020/8657-14 98906/2020 03.07.2020 U C2034 Haram vgs - snekkerarbeider ved skifte av himling - kansellering av konkurranse ***** Eirik Gullord Paragraph Unntatt off
2020/8657-10 89403/2020 26.06.2020 U C2034 Haram vgs snekker - svar på spørsmål om type himlingsplate ***** Geir Martin Larsen Paragraph Unntatt off
2020/8657-8 71997/2020 19.06.2020 U C2034 Haram vgs - snekkerarbeider ved skifte av himling - forespørsel om tilbud ***** Geir Martin Larsen Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2020/8657-7 71996/2020 22.06.2020 U C2034 Haram vgs - snekkerarbeider ved skifte av himling - rettelse ***** Geir Martin Larsen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-6 71995/2020 22.06.2020 U C2034 Haram vgs - snekkerarbeider ved skifte av himling - rettelse ***** Geir Martin Larsen Paragraph Unntatt off 1 vedlegg
2020/8657-5 71980/2020 23.06.2020 U C2034 Haram vgs snekker - svar på spørsmål ***** Geir Martin Larsen Paragraph Unntatt off 2 vedlegg
2018/8657-9 68906/2020 16.06.2020 U Vedtak tilrettelagt skoleskyss - ***** ***** ***** Marianne Nerås Paragraph Unntatt off

← postjournal